Zevenkrachtmodel


Organisaties worden vaak door veranderkrachten als liberalisering en internationalisering gedwongen tot veranderingen in de huidige manier van denken en handelen.
Het bureau Berenschot onderscheidt zeven krachten die belangrijk zijn bij succesvolle cultuurverandering welke zijn weergegeven in het zevenkrachtenmodel.

In het stuk Wat is veranderen? worden deze krachten toegelicht.