Subsidies en fiscale regelingen

Een opleiding is een investering in je carrière. Zowel werkgevers als particulieren kunnen bij opleidingen van ISBW gebruikmaken van interessante subsidiemogelijkheden en belastingvoordelen die gekoppeld zijn aan opleiden.

STAP-budget

Met het STAP-budget kun je elk jaar € 1.000,- aan subsidie ontvangen. Op deze manier wil de overheid iedereen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen en langer op de arbeidsmarkt actief te blijven. Het STAP-budget is een subsidie, dus je hoeft dit bedrag later niet terug te betalen. Vrijwel alle opleidingskosten vallen onder deze regeling, met uitzondering van de arrangementskosten. Dit betekent dat bij een aantal ISBW-opleidingen het lesgeld, het materiaal en het examen zelfs geheel kosteloos zijn!
 
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan diverse criteria voldoen. Zo ben je werknemer in loondienst, werkzoekende of ondernemer, en je bent tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd. Bovendien mag je op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen ontvangen. Kijk voor meer informatie en alle criteria op www.stap-budget.nl.

Levenlanglerenkrediet (LLLK)

Sinds 2017 kun je als je jonger bent dan 55 jaar tegen heel gunstige voorwaarden geld lenen bij de overheid voor je opleiding. Dit heet het levenlanglerenkrediet (LLLK). Volg je bij ISBW een HBO Bachelor-, een Associate-degree- of een Masteropleiding, dan kun je gebruikmaken van deze vorm van studiefinanciering. Kies je voor een korte ISBW-opleiding waarin modules uit een Bachelor- of Associate-degreeopleiding voorkomen? Dan kun je ook voor die modules gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet.
 
Aan het gebruik van deze subsidie zijn wat voorwaarden verbonden. Dit zijn onder andere: je neemt deel aan een wettelijk erkende HBO Bachelor-, Associate-degree- of Masteropleiding, je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III of IV, je hebt geen recht (meer) op studiefinanciering en je college- of lesgeld wordt niet betaald of vergoed door een andere instantie, bijvoorbeeld door je werkgever. De volledige voorwaarden en regels kun je lezen op www.duo.nl.
 
Voorbeeld: Het onderstaande rekenvoorbeeld geeft een indicatie van de bedragen per termijn. In
het rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van de huidige situatie waarbij de rente is vastgesteld op 0,46%. Wijzigingen in de rente hebben uiteraard gevolgen voor de hoogte van het terug te betalen bedrag. Het voorbeeld betreft een lening voor een deelopleiding van een Bachelor met de looptijd van 12 maanden en met een terugbetalingsperiode van 15 jaar. Het uiteindelijke te betalen bedrag per maand is persoons- en renteafhankelijk.

Studiekosten/collegegeld totaal:             € 8.000,-
Minus literatuurkosten:                            € 700,-
Minus arrangementskosten:                    € 300,- –
Studiekosten die in aanmerking              
komen voor LLLK:                                   € 7.000,-

Lening per maand voor 12 maanden:     € 583,33

Terug te betalen per maand na
afronding opleiding in 15 jaar 
(inclusief 0,46% rente):                           € 39,07
 

Levenlanglerenkrediet opleidingsoverzicht

Bij verschillende ISBW-opleidingen kom je in aanmerking voor het levenlanglerenkrediet. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk voor het actuele overzicht op onze website.

Ontvang je een uitkering?

Als je een uitkering ontvangt, bijvoorbeeld een WWB-, WIA- of Wajong-uitkering, dan bestaat er een mogelijkheid dat je een opleiding vergoed krijgt. De uitkeringsinstantie heeft in veel gevallen een opleidingsbudget voor jou gereserveerd.

Subsidieregeling Praktijkleren

Bied je als werkgever een praktijkleerplaats aan, dan kun je in sommige gevallen een subsidie krijgen voor de kosten die je maakt om de medewerker te begeleiden. Dit kan oplopen tot maximaal € 2.700,- per studiejaar. Je kunt de subsidie aanvragen na afloop van de begeleiding. Meer info en weten bij welke opleidingen deze subsidie een optie is? Lees meer over de subsidieregeling Praktijkleren.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de effectieve inzet van fiscale voordelen en budgetten binnen je organisatie, gekoppeld aan opleiding en organisatieontwikkeling, dan kun je contact opnemen met een van onze gespecialiseerde opleidingsadviseurs via 035 – 7 604 800.

Studenten beoordelen ISBW met een 8,2!


Jouw 4 rollen als manager

Wist jij dat je als manager 4 verschillende rollen aanneemt? En welke taken bij welke rollen horen? Als je begrijpt hoe deze rollen in elkaar zitten, word jij effectiever als manager. Meer weten? 

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK)Ben je niet ouder dan 55 en heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Dan kun je tegen heel gunstige voorwaarden geld voor jouw opleiding lenen bij de overheid. Ook voor de HBO Bacheloropleidingen en Associate degree-opleidingen van ISBW. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.


 


Ben je niet ouder dan 55 en heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Dan kun je tegen heel gunstige voorwaarden
geld voor jouw opleiding lenen bij de overheid. Ook voor de HBO Bacheloropleidingen en Associate degree-opleidingen van
ISBW. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.


 
Hoe effectief ben jij als manager? Een belangrijke vraag om jezelf regelmatig te stellen: als je net begint, maar juist ook als je al heel ervaren bent. Om je hierin te inspireren, prikkelen en uitdagen kun je nu gratis het ISBW-boek over effectief management aanvragen. Wij sturen het naar je toe!​
Hoe effectief ben jij als manager? Een belangrijke vraag om jezelf regelmatig te stellen: als je net begint, maar juist ook als je al heel ervaren bent. Om je hierin te inspireren, prikkelen en uitdagen kun je nu gratis het ISBW-boek over effectief management aanvragen. Wij sturen het naar je toe!

Kunnen we je verder helpen?

Onze deskundige opleidingsadviseurs helpen je graag verder.