Menu
ISBW logo

1-op-1 gesprekken

In de 1-op-1 sessies bespreken telkens twee professionals verschillende stellingen die in verband staan met één van de zeven zekerheden van ISBW.

De manager van morgen.

Tijdens deze 1-op-1 gaan Online Academy-accountmanager Ramiz Djalali en Ad van Dongen, componist en oprichter van Big Orange, met elkaar in gesprek. Ondanks dat ze allebei manager zijn, ziet hun functie er heel verschillend uit. Betekent dit ook dat ze anders naar het managementvak kijken? Vinden ze bijvoorbeeld dat de manager van morgen dezelfde skills nodig heeft als die van vandaag? En zien ze zichzelf eigenlijk als manager? 

Het opleiden van managers en leidinggevenden.

In deze 1-op-1 gaan Karen Griep en Arjan Bouman met elkaar in gesprek. Karen is hoofd van een strategisch projectenteam in de zorg en Arjan is trainer bij ISBW. In de sessie komen verschillende topics aan bod. Bestaan geboren leiders, of is leiderschap iets dat je leert? Moeten managers specialisten of generalisten zijn? En wat is het belang van praktijkervaring versus theoretische kennis? 

ISBW is al 90 jaar bewezen succesvol.

In deze sessie gaan Sanneke di Quinzio, HR Business Partner, en Bert van der Meer, CFO, met elkaar in gesprek. Er komen thema’s aan bod zoals hoe er binnen organisaties naar menselijk kapitaal (het geheel van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden die economisch waardevol zijn) wordt gekeken, het al dan niet verplichten van ontwikkeling van medewerkers en in hoeverre opleiden een puur zakelijke afweging is.

Onze docenten en trainers zijn zelf ook managers.

In deze sessie gaan Josée van Hage, docent bij ISBW, en Anne-Marije Tervooren, Expert HR Cyclus & Talentontwikkeling, met elkaar in gesprek. Ze kennen elkaar doordat Josée docent was van verschillende modules die Anne-Marije tijdens haar opleiding bij ISBW heeft gevolgd. In het gesprek komen allerlei onderwerpen voorbij. Zo praten Josée en Anne-Marije onder andere over of je het aan jezelf verplicht bent om je te blijven ontwikkelen en of ervaring noodzakelijk is om als manager je kennis door te kunnen geven. 

Goed te combineren met je baan.

In de vierde 1-op-1-sessie komen Patrick Beekveldt, docent bij ISBW en beleidsmedewerker bij de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, en Barbara Maas, teamleider klantcontactcentrum bij de gemeente Boxmeer, aan het woord. Barbara en Patrick hebben het onder andere over de werk-privébalans. Daar staan zij heel verschillend tegenover. Ook bespreken ze of een werkgever werkuren beschikbaar moet stellen voor bijscholing en of ze het waard vinden om hun tijd te ruilen voor kennis.