Kosten/batenanalyse

De uitvoering van een project kost geld. Maar een project wordt meestal gestart om meer omzet te realiseren. Met andere woorden; welke baten, in financiële zin, staan tegenover de kosten van het project? Voordat een project gestart wordt is het belangrijk om te weten of de baten hoger zijn dan de kosten. De meest eenvoudige wijze van een kosten/batenanalyse is het vaststellen van alle kosten en baten per onderwerp..

Het resultaat is een financiële onderbouwing op basis waarvan het management een besluit kan nemen om het project wel of niet uit te voeren.