Zelftest Macht en invloed

Sommige mensen willen over alles en iedereen beslissen binnen een bedrijf. Zij zoeken de totale macht. Anderen willen alleen over hun eigen taken beslissen. Weer anderen bemoeien zich eigenlijk het liefst helemaal nergens mee. En jij?

Met deze test krijg je antwoord op de vraag hoeveel invloed jij wit uitoefenen op je werk en anderen in vergelijking met de Nederlandse beroepsbevolking. In de uitslag krijg je ook nog verdere uitleg over wat dit voor jou persoonlijk betekent. Ook worden er algemene tips en feiten gegeven voor extra inzicht.

Doe hier de test.