Werken aan relationele kwaliteit

Door Ine Bimbergen

Appreciative Inquiry gaat eerder over de kwaliteit van de interactie, dus meer over de manier waarop mensen elkaar bevragen, dan over de uitkomst van die interactie. De positieve energie en de onderlinge betrokkenheid die namelijk ontstaan bepalen of het daadwerkelijk lukt samen te gaan creëren. Werken aan de relatie is daarmee het meest functionele element binnen de appreciatieve benadering. Om precies deze ‘relationele kwaliteit’ te intensiveren, kan een AI-proces worden verrijkt met de inzet van systemische werkvormen. Want de benadering van een organisatie (of een team) als systeem biedt een wezenlijk ander perspectief op het omgaan met vraagstukken en groepsprocessen.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.