Werken aan een succesvol team

Als leidinggevende geeft u leiding aan medewerkers met wie u samen een team vormt. U bent verantwoordelijk voor de beslissingen die in dit team genomen worden en u vertegenwoordigt het team in de rest van de organisatie. U vervult een voorbeeldfunctie en bent het aanspreekpunt bij vragen en conflicten. U stimuleert onderlinge samenwerking omdat u weet dat een goed functionerend team betere prestaties levert dan het totaal aan prestaties van uw afzonderlijke medewerkers. Het bekende ‘het geheel is meer dan de som der delen’.

Het ene team heeft meer succes dan het andere team. In de sportwereld is dit goed te zien; het ene team heeft meer succes dan het andere team. Het succes van een team is ook wisselend. Het ene moment lijkt alles te lukken en het volgende moment wordt een team geconfronteerd met mislukkingen en conflicten.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.