Wat is cultuur?

Wat is cultuur? Waarom is het er? Hoe ontstaat een cultuur? Wat betekent cultuur voor ons? Welke kenmerken vertoont een cultuur? Hoe wordt het doorgegeven en in stand gehouden? Wat verstaan we onder normen en waarden? Welke rol spelen stereotypen?

Een definitie van het begrip cultuur geven is niet eenvoudig. Iedere schrijver geeft vanuit zijn eigen invalshoek een andere definitie, waardoor er honderden definities van het begrip cultuur in de omloop zijn. Het gaat er ook niet om een volledige definitie te geven die voor iedereen altijd en overal toepasbaar zal zijn, maar om een beschrijving te hebben die in een bepaalde omgeving bruikaar is. Door antwoorden te zoeken op bovenstaande vragen krijgen we meer zicht op het begrip ‘cultuur’.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.