Waardeketen Porter

Wanneer een onderneming diensten of producten op de markt zet worden deze gerealiseerd door een of meerdere activiteiten die door de onderneming uitgevoerd worden. De uitvoering van deze activiteiten kost geld en wanneer de onderneming in staat is deze activiteiten goedkoper uit te voeren dan een andere onderneming, ontstaat een concurrentievoordeel. Porter heeft deze activiteiten opgedeeld in twee categorieën: de primaire en de secundaire activiteiten.

Het resultaat is een optimalisering met betrekking tot de kosten van de onderneming waardoor een beter concurrentiepositie wordt verkregen. Daarnaast geeft het model inzicht in de strategische activiteiten van de onderneming die direct invloed hebben op de realisatie van klantwaarde.