Voortgangsrapportage

Bij de uitvoering van projecten wordt op verschillende momenten verwacht dat er inzicht gegeven wordt in de stand van zaken. Dit wordt een voortgangsrapportage genoemd. Tussentijds wordt de ontwikkeling op de diverse onderwerpen toegelicht aan de opdrachtgevers. Wanneer er in het project mijlpalen en op te leveren producten of deliverables zijn opgenomen wordt daarop gerapporteerd. Wat ook belangrijk is om mee te nemen in de rapportage zijn de knelpunten die tijdens de projectuitvoering zijn ontstaan. Een goede voortgangsrapportage geeft dan ook volledig inzicht in de huidige status van het project.

Het belangrijkste resultaat van deze methode is dat de onderneming in staat is tijdig vast te stellen of het project uit gaat lopen qua tijd of budget en dus op tijd kan bijsturen.