Visie, missie, doelen, strategie


Om een onderneming te kunnen besturen zal eerst vastgelegd moeten worden wat deze onderneming wil bereiken, voor wie ze dit wil bereiken, binnen welke termijn dit bereikt moet worden en wat het uiteindelijk oplevert. Hiertoe zullen ondernemingen een missie en visie moeten opstellen waarvan de doelen en doelstellingen afgeleid kunnen worden, zodat in de strategie doelgerichte activiteiten opgenomen kunnen worden.

Het resultaat is een afgesproken en gedragen set met concreet meetbare doelstellingen waarmee de onderneming haar missie en visie wil realiseren. Op basis van de voortgang is de onderneming in staat op tijd bij te sturen en in de gestelde tijd de geplande doelen te behalen.