Vijfkrachtenmodel Porter

Een ondernemer die zaken wil doen in een afgebakende markt of branche, wordt geconfronteerd met wat de afnemers willen, wat leveranciers kunnen bieden, hoe intensief de concurrentie is, welke nieuwe toetreders er zijn en door welke substituten zijn product vervangen kan worden. Hierdoor kan de branche er opeens veel minder aantrekkelijk, of juist aantrekkelijker uitzien. Met behulp van het Vijfkrachtenmodel van Porter wordt dit in kaart gebracht.

Het resultaat van deze analyse geeft inzicht in het feit of de branche voor de onderneming aantrekkelijk is of niet. Wanneer de machtsposities, de dreiging en de rivaliteit allemaal laag zijn, dan is het een interessante branche voor de onderneming om te betreden. Wanneer de onderhandelingsmacht van de leveranciers en de afnemers hoog is, dan wordt de branche al minder aantrekkelijk.