Vergadertechnieken

Vergaderen is voor velen een noodzakelijk kwaad. Het is een van de grootste tijdvreters binnen organisaties, maar helaas is vergaderen, mits doelmatig en effectief, nodig om informatie uit te wisselen, visies en belangen op elkaar af te stemmen, afspraken te maken en ideeën op te doen.

Niet alle vergaderingen zijn hetzelfde, er zijn onder andere vergaderingen waarin besluiten moeten worden genomen, vergaderingen waarin gebrainstormd wordt, het zeswekelijkse werkoverleg of combinaties van deze vormen. Deze vormen gaan elk gepaard  met passende doelen.

Bij een vergadering komen nog andere zaken kijken zoals de voorbereiding, het maken van de notulen, de planning van de vergadering en de rolverdeling. Allemaal noodzakelijk om de vergadering efficiënt te laten verlopen.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.