Te veel controle werkt negatief

Organisaties gaan te kort door de bocht als ze ervan uitgaan dat management accounting en control-systemen nodig zijn om te voorkomen dat werknemers opportunistisch handelen en vooral hun eigen belangen behartigen. Dat zei professor Ivo de Loo bij de aanvaarding van zijn aanstelling als hoogleraar Management Accounting en Control aan de Nyenrode Business Universiteit.
 
Als management accounting en control-systemen de activiteiten van werknemers te veel ‘dichtregelen’, gaan die werknemers zich juist opportunistisch en egoïstisch gedragen blijkt uit onderzoek. Met zijn leerstoel wil De Loo een meer persoonlijke benadering van management accounting en control tot stand brengen.
 
Meten is weten
Volgens De Loo gaan werkgevers er te gemakkelijk van uit dat werknemers zich niet automatisch willen inzetten in het belang van de organisatie. Hij is van mening dat we misschien wel zijn doorgeslagen in het idee van ‘meten is weten’ en dat daarom zoveel mogelijk moet worden gekwantificeerd en gemonitord.
 
Om risico’s weg te nemen willen werkgevers het gedrag van werknemers in kaart brengen. Dat kan echter op gespannen voet komen te staan met de zin en betekenis die werknemers geven aan hun werk. “Als de hele organisatie is ingericht op het voorkomen van incidenten, wordt waarschijnlijk veel creativiteit en innovativiteit ondermijnd”, zo stelt De Loo.
 
Bedrijfsvoering 
Ivo de Loo roept organisaties daarom op om zichzelf af te vragen of ze niet te veel hebben vastgelegd in de bedrijfsvoering. Het gaat er dan bijvoorbeeld om of kledingvoorschriften en procedures voor werktijden, inklokken en uren schrijven niet de beoogde doelen voorbijstreven. Hij pleit ervoor om waar het kan systemen te ontregelen om de capaciteiten van werknemers beter te benutten. “Je ziet vaak dat er dan in een groep vanzelf cohesie ontstaat en zelfcorrigerend gedrag optreedt”, aldus De Loo.
 
Management Accounting en Control
Met de leerstoel Management Accounting en Control wil De Loo met name onderzoeken hoe werknemers hun werk zelf ervaren en hoe zij hierop reflecteren. “Ik wil daar vooraf zo min mogelijk aannames over doen. Wat zijn de concrete ervaringen en belevenissen werknemers met management accounting en control? Welke spanningen en dilemma’s ervaren zij als ze onder druk komen te staan door bijvoorbeeld de strikte ‘performance targets’? Hoe proberen ze dan toch betekenis te geven aan hun werk? Wat als dat niet, of juist wél, lukt? Ik ben ervan overtuigd dat deze verhalen over het dagelijkse reilen en zeilen binnen organisaties, op termijn een persoonlijke en humanere benadering van management accounting en control tot stand kunnen brengen.”
 
Wilt u beter worden in uw werk als manager? Kijk dan eens naar de opleidingen op het gebied van Leidinggeven en Management bij ISBW.
 
Bron: managers online