SWOT-analyse

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Deze analyse brengt de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van een organisatie in kaart. Door het bepalen van de SWOT kan een onderneming haar strategie analyseren op basis van de combinatie van het interne (Strenghs en Weaknesses) en externe (Opportunities en Threats) onderzoek.

Op basis van de SWOT-analyse is de onderneming in staat om haar lange en middellange strategie te bepalen in termen van groeien, verdedigen, versterken of terugtrekken.