Sturen op houding en gedrag

Bij het laten plaatsvinden van een verandering is de organisatiecultuur van groot belang. Het is echter niet eenvoudig de organisatiecultuur te specificeren en dus ook niet om deze te veranderen. Het gedrag van mensen binnen een organisatie is vaak iets wat gedurende jaren is ingesleten. Het sturen op houding en gedrag is dan ook niet iets wat binnen een korte tijd kan gebeuren. Deze tekst gaat in op de manieren waarop deze sturing kan worden vormgegeven.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.