Six Sigma

Six Sigma (6 ∑ ) is een methode om de kwaliteit van de processen in een onderneming te verbeteren. Elke keer dat een proces wordt uitgevoerd kan er een variatie optreden ten opzichte van de resultaten van de vorige keer. Een belangrijk aspect bij deze methode is dat er uitgegaan wordt van wat de wensen van de klant zijn en dat de afwijkingen gebaseerd zijn op keiharde metingen en niet op het gevoel of gemiddelde waarden. Bij deze methode wordt een vast stappenplan doorlopen om de procesverbetering te realiseren. Het betreft hier de bedrijfsprocessen van de onderneming waarbij het niet uitmaakt of het een productiebedrijf of een dienstverlenend bedrijf betreft.

De resultaten die de toepassing van deze methode kan opleveren zijn groot. Elk proces van de onderneming kan met dit model verbeterd worden. Inzet van dit model op de kritische processen helpt een onderneming om haar doelstellingen beter te realiseren.