Segmentering

Het benaderen van de afnemers kan niet voor alle afnemers op dezelfde wijze plaatsvinden. Ondernemingen kunnen hierop inspelen door te kijken of er groepen personen of bedrijven te formeren zijn waarop de marketing- en verkoopinspanningen gericht kunnen worden zodat een succesvolle aankoop gerealiseerd kan worden. Het proces van het indelen in groepen heet segmentatie. Nadat segmentering is uitgevoerd zal de onderneming één of meerdere segmenten kiezen waarop men de marketing- en verkoopinspanningen zal gaan richten. Deze groep segmenten heet de doelgroep van de onderneming.

Het resultaat van de segmentatie is een afgebakende markt met afnemers waarvan de onderneming op basis van aantrekkelijkheid per segment heeft kunnen prioriteren. Daarnaast kan de onderneming elk segment op een andere wijze benaderen via de marketingmix om een zo groot mogelijke omzet te realiseren.