Productlevenscyclus

De productlevenscyclus wordt gebruikt als hulpmiddel om te bepalen welke marketingstrategieën het best kunnen worden toegepast, ervan uitgaande dat elk product dat op de markt komt vijf fasen doorloopt, te weten introductie, groei, volwassenheid, verzadiging en teruggang. De snelheid waarmee het product de fasen doorloopt is afhankelijk van onder andere de marktvraag, de concurrentie en het imago van het product.

Het resultaat van het gebruik van de productlevenscyclus is da de onderneming inzicht krijgt in een mogelijk te verwachten afzetprognose van het product of de dienst en dat duidelijk wordt wanneer de onderneming moet gaan starten met de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten ter vervanging van de bestaande producten of diensten.