Positionering

Bij positionering gaat het om percepties van de afnemers omtrent het product, de dienst of de onderneming. Het gaat dus niet om het feitelijke product of de dienst, maar om het beeld dat hiervan bij de afnemer bestaat, het imago. Positionering betekent dus in de mindset van de afnemer komen en daarin afgezet te worden ten opzichtte van de concurrent. Positionering bestaat uit drie niveaus, te weten ondernemings-, productgroep- en productniveau.