Pareto-analyse

De bekendste methode om het gehele artikelassortiment door te lichten is de Pareto-analyse, ook wel ABC-analyse. Daarbij wordt van de afzonderlijke artikelen (of artikelgroepen) op diverse criteria de performance vastgesteld. De doelstelling van de ABC-analyse is die artikelen op voorraad te hebben die het grootste verbeteringspotentieel in zich hebben.

Het resultaat van deze analyse is dat men zicht heeft op de materialen of diensten die ingekocht worden. Hiermee kan de onderneming kostenbesparend te werk gaan door vergaande afspraken te maken met een beperkte groep geselecteerde leveranciers waar de A-producten gekocht worden. Immers 80% van het inkoopbudget gaat naar 20% van de materialen of diensten die ingekocht worden. Op basis van de gemaakte afspraken zal ook de leverbetrouwbaarheid omhoog gaan.