Ovestappen op een Lean bedrijfsvoering

Zaltbommel, 29 augustus 2013 – Uit onderzoek van ISBW Opleiding & Training naar de status van lean in Nederlandse organisaties blijkt dat meer dan de helft (56%) van de bedrijven (nog) niet volgens de lean-principes werkt. Opmerkelijk is dat 28 procent van alle bedrijven direct wil overstappen op een lean bedrijfsvoering. De belangrijkste reden om lean te gaan werken – of ze dat nu al doen of niet – is voor de meeste bedrijven traditioneel; 54 procent streeft met lean naar een meer efficiënte bedrijfsvoering. Een beduidend kleinere 20 procent zet lean in op basis van de langetermijngedachte, waarbij er veel ruimte is voor borging en een nieuwe manier van werken.

De respondenten zien het resultaat van lean positief in: 67 procent van de bedrijven die lean implementeerden ziet daadwerkelijk resultaat. Bedrijven die (nog) niet volgens de lean-principes werken, geven aan dat dit vooral te wijten is aan het vastlopen van het proces (41%) of dat lean geen onderdeel is van de strategie (59%). Het blijkt dat een gebrek aan resources, teveel focus op de korte termijn en onvoldoende draagvlak bij de top van de organisatie daar debet aan zijn.

Else Slegers, algemeen directeur bij ISBW: “De crisis dwingt veel bedrijven tot denken op korte termijn. Een logisch gevolg, het is een kwestie van snel de klappen opvangen. Helaas is het ook funest voor het succesvol opereren via het lean-principe. Efficiency, oftewel meer doen met minder mensen en tegen minder kosten, wordt nog steeds als het belangrijkste argument voor lean gezien. Deze traditionele kijk op lean is voor veel bedrijven echter niet toereikend voor succes. Lean is hard werken en levert pas na ingrijpende veranderingen rendement en toegevoegde waarde op. Organisaties en managers hebben handvatten nodig om meer op lange termijn met organisatieveranderingen als lean om te gaan, zodat ze betere en duurzamere resultaten behalen.”
Wilt u in twee dagen op de hoogte zijn van alle LEAN principes? Volg dan de Masterclass Lean Management bij ISBW Opleiding & Training.