Organogram

In het organogram worden de formele gezagsverhoudingen schematisch weergegeven ten aanzien van personen en afdelingen in een onderneming. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers worden vastgelegd in procedures en beslissingsbomen. Doelstelling van het organogram is de sturing en de eindverantwoordelijkheid vast te leggen om de onderneming bestuurbaar te maken. Hoe groter de onderneming, hoe belangrijker het organogram en de verantwoording ten aanzien van de besluitvorming.