Organisatiegerichtheid

Organisaties worden meestal beschreven via het organogram waarin de afdelingen en de verantwoordelijkheden voor de afdelingen opgenomen zijn. Hoe groter de onderneming, hoe groter het aantal hiërarchische niveaus in de onderneming. Bij productgerichte ondernemingen komt deze organisatiegerichtheid vaak voor. De activiteiten die ondernomen moeten worden zijn standaard en wijzigen niet of nauwelijks over een langere periode. Daarentegen ontstaan er steeds meer bedrijven die op basis van wat er in de markt plaatsvindt snel willen reageren op deze veranderingen. Hierdoor is het noodzakelijk dat de interne organisatie van de onderneming verandert van hiërarchisch of functioneel management naar procesgericht management (‘de kanteling van de onderneming’).

Dit model geeft duidelijkheid over de wijze waarop de onderneming ingericht is en aangestuurd wordt. Hiërarchisch en door de manager bepaald of teamgericht.