Organisatiebesturing

De drie besturingsniveaus in een onderneming zijn nodig omdat op elk niveau van besturing een ander tijdsinterval geldt op basis waarvan besluiten genomen moeten worden. Het invullen van het model heeft als resultaat dat alle medewerkers, van hoog tot laag, op de hoogte zijn van wat de waarden en normen zijn die in de onderneming worden gehanteerd en daar dus ook achter staan. De activiteiten op de drie besturingsniveaus worden op deze wijze op elkaar afgestemd zodat de doelen van de onderneming gerealiseerd kunnen worden binnen de gestelde termijnen.