Organisatie en omgeving

Enthousiast neemt Saskia de productie van het reünieboekje van haar oude middelbare school voor haar rekening.

Ze verwacht het benodigde sponsorgeld snel bij elkaar te krijgen. Van een aantal jaargenoten weet ze dat ze bij grote, gerenommeerde bedrijven werken. Voor hen is het toch ‘een eitje’ om via de afdeling Public Relations of Communicatie een advertentie of sponsorbijdrage los te krijgen? En dan heb je de leveranciers nog!

Enthousiast maakt ze een mailing. Tot  haar verbazing komen de positieve reacties vooral van de ex-leerlingen met een klein bedrijf of eenmanszaak. De grote bedrijven, ook de leveranciers, sturen een briefje met een variant op deze tekst: ‘… met belangstelling uw brief ontvangen. Wij stellen vast dat uw vraag om een financiële bijdrage niet voldoet aan onze criteria voor reclame- en sponsoruitgaven. Het spijt ons u te moeten teleurstellen...’

Sponsoring is een voorbeeld van een externe communicatieactiviteit. Deze tekst heeft als thema ‘Organisatie en omgeving’ en gaat in op zaken die met in- en externe communicatie te maken hebben. De begrippen huisstijl, imago en identiteit komen aan de orde. Deze en andere begrippen brengt u waar mogelijk steeds in verband met uw eigen organisatie.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.