Mediumtypen

Media zijn de dragers van de marketingcommunicatieboodschappen. Er zijn tegenwoordig vele media en elke dag worden er bijna wel weer nieuwe bedacht. Van billboard tot bedrukte eieren, de een met meer succes dan de ander.

Media zijn bedoeld om de doelgroep in contact te brengen met de marketingcommunicatieboodschap. Het communicatievermogen, de binding met de doelgroep en de technische (on)mogelijkheden van de diverse media zijn nogal verschillend. Communicatie via de radio is bijvoorbeeld minder persoonlijk dan communicatie op een evenement waar klanten persoonlijk voor zijn uitgenodigd. Bij de keuze van de geschikte media moet rekening gehouden worden met de sterktes en zwaktes van de afzonderlijke media.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.