MaBa-analyse

Ma-Ba-analyse staat voor Market Attractiveness en Business Attractiveness. Met behulp van deze analyse kan worden vastgesteld in welke product-marktcombinaties geïnvesteerd kunnen gaan worden en in welke niet. Om deze keuze te kunnen maken worden de marktaantrekkelijkheid van de branche en de concurrentiekracht van de onderneming vastgesteld. Dit zijn de twee factoren die de grootste invloed uitoefenen op deze keuze. Bij een aantrekkelijke markt kan er veel omzet en winst gerealiseerd worden. Wanneer de onderneming dan ook nog in een goede concurrentiepositie verkeert, is de kans op succes het grootst.

Met behulp van de Ma-Ba-analyse kan de onderneming vaststellen in welke product-marktcombinaties geïnvesteerd kunnen gaan worden en in welke gedesinvesteerd. Tevens kan afgelezen worden of de pmc’s met de grootste omzet nog wel in de meest aantrekkelijke gebieden zitten.