Koppeling tussen werkplek en gebouw

Het gebouw, de werkomgeving moeten het werkproces in voldoende mate faciliteren. Dat houdt in dat er allereerst een goed beeld moet bestaan van wat er nou op een werkplek precies gebeurt of moet gebeuren. Lang niet altijd is de huidige vorm van accommodatie de meest ideale. Soms is de situatie verre van ideaal, maar nopen de omstandigheden (bijvoorbeeld het gebouw), nu eenmaal tot acceptatie van de minder florissante positie.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.