Klantenservice

Klantenservice is een zeer brede omschrijving van alles wat je voor de klant doet naast de directe levering of de dienst zelf.  Onder klantenservice vallen bijvoorbeeld kosteloze reparaties binnen de garantieperiode, verkoop van verlengde garantie, toezenden van informatie via de post of e-mail, tijdelijke verhuur en aanvullende oplossingen, het aannemen van klachten en de opvang van klanten bij een bezoek aan het bedrijf.

De industrie in Nederland is aan het veranderen. De fysieke productie van goederen wordt in een aantal bedrijven verplaatst naar landen waar de lonen lager liggen. Er is een verschuiving in sommige sectoren naar productontwikkeling, diensten en/of distributie.
Dit heeft een belangrijke consequentie voor het begrip klantenservice. Het klassieke beeld van de verkoop van producten is dat je in de transactiefase een prijs vraagt voor het product en dat je er vervolgens in de relatiefase een aantal daaraan gerelateerde diensten gratis bij levert.

Om te overleven in een industriële maatschappij, waarin wij steeds meer diensten gaan leveren in plaats van producten, zullen we onze houding moeten gaan bijstellen en een prijs gaan vragen voor elke dienst die wij leveren.
Klantenservice is naast een manier om de klantenrelaties goed te houden een manier om extra te verkopen. De volledige tekst bevat allerlei tips voor een goede klantenservice die ook extra verkoop op kan leveren.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.