Klachtenmanagement

Klachtenmanagement is geen vervelend bijkomend verschijnsel, maar een weloverwogen commerciële activiteit. Klachten van klanten bieden de onderneming de mogelijkheid de processen van de onderneming te verbeteren vanuit de optiek van de klanten. Het opzetten van een klachtenmanagementprocedure is daarom een belangrijk onderdeel geworden van het leveren conform de behoeftes vanuit de markt.

Het is een goed uitgangspunt om klachtenmanagement als verbeterproces te zien en een proces vraagt om een geordende set van activiteiten om doelstellingen te realiseren.