Inleiding in financieel management

Financieel management is lange tijd het vakgebied geweest van boekhouders, controllers en accountants. Managers lieten dit specialisme graag aan hen over. De dynamische omgevingen waarin organisaties zich tegenwoordig bevinden, vragen echter een sterke betrokkenheid van managers. Bedrijven breiden uit, fuseren, verkopen bedrijfsonderdelen en bewegen zich op nieuwe markten. Strategisch en financieel beleid staan hierdoor niet langer los van elkaar, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Deze tekst geeft een inleiding op financieel management. U leert wat onder financieel beleid wordt verstaan, welke geldstromen een organisatie kent en wat de functie van de planning & controlcyclus is. Daarnaast maakt u in deze tekst kennis met een populair sturingsinstrument: de Balanced Scorecard.

De hoofdlijnen

  • Financieel beleid
  • Inkomende en uitgaande geldstromen
  • Planning- en controlecyclus
  • De Balanced Scorecard

Download pdf-bestand voor volledig artikel.