Inkoopproces

De aandacht binnen ondernemingen gaat vooral uit naar de afnemers omdat daar de omzet te halen is. Ondernemingen realiseren zich soms nog te weinig dat aan de inkoopkant ook mogelijkheden liggen om kosten te besparen. Een goed gestructureerd inkoopproces levert hierbij een belangrijke bijdrage. Het model kan in ondernemingen gebruikt worden om de verschillende inkoopafdelingen met elkaar te vergelijken of de verschillende divisies met elkaar te vergelijken. Daarnaast kan het model gebruikt worden om de inkoopprocessen van de onderneming te vergelijken met die van andere ondernemingen.

Het resultaat dat gebruik van het model oplevert is de structurering en professionalisering van de inkooporganisatie. Bij de professionalisering van de inkoop gaat het ook om de relatie tussen leverancier en afnemer omdat door de Supply Chain integratie een steeds groter belang vormt.