INK/EFQM

Het EFQM-model, vernoemd naar de organisatie die dit ontwikkeld heeft, is ontwikkeld om in Europa te kunnen concurreren met ondernemingen uit het verre oosten. Het doel van het model is een volledig kwaliteitssysteem voor een onderneming te creëren zodat de onderneming in staat is te excelleren op elk gebied en daarmee de concurrentie het hoofd kan bieden. Het model is opgebouwd uit negen aandachtsgebieden, vijf organisatiegebieden en vier resultaatgebieden. Het INK-model is de Nederlandse versie, maar dan iets uitgebreider. Om te excelleren moet een bedrijf vijf ontwikkelingsfasen doorlopen. Deze vijf fasen zijn toegevoegd aan het originele model.

Hoewel in eerste instantie het model bedoeld was om verbeteringen door te voeren en te realiseren, wordt het model voornamelijk gebruikt als referentiemodel en om de huidige situatie te analyseren. De status van een excellente onderneming kan met dit model worden vastgesteld en de kritieke onderwerpen worden ermee inzichtelijk gemaakt.