Imago en identiteit

Iedere onderneming heeft een duidelijk beeld van wat het uitdraagt. Dit wordt de ‘corporate identity’ ofwel identiteit van de onderneming genoemd. Wanneer identiteit en imago overeenkomen is er niets aan de hand. Echter wanneer blijkt dat dit niet zo is heeft de onderneming een probleem. Met behulp van het model van Birkigt en Stadler kan inzicht verkregen worden in het imago en de identiteit van de onderneming.

Het resultaat van het gebruik van de instrumenten uit het model biedt de onderneming de mogelijkheid om een eventuele mismatch tussen de identiteit en het imago van de onderneming te voorkomen of deze weer op elkaar af te stemmen.