HR trends in 2013

Op woensdag, 8 april, 2015, 16:09
Buffelen en specialiseren lijken de kernwoorden te worden voor HR in 2013.

Bedrijven vragen meer en meer van de HR-professional. Niet alleen op het specifieke gebied van HR maar ook steeds meer op bedrijfskundig vlak. Economie, werkgevers en werknemersklimaat zorgen voor een aantal belangrijke trends, die van invloed zijn op de HR-professional in 2013 zoals het artikel De HR-trends voor 2013 aangeeft: een krimpende economie, een focus op productiviteit en een berekenende werknemer. Wat wordt er binnen dit kader verwacht van de HR-professional: harder werken om de productiviteit te vergroten en ook meedenken over wat deze ontwikkelingen betekenen voor de organisatie.

In veel organisaties is personeel de grootste kostenpost. En in de huidige economie krijgen veel organisaties te maken met noodzakelijke saneringen. Al snel wordt dan de blik gericht naar de HR-manager om kostenbesparingen te realiseren door personeel te laten gaan. Aan de andere kant wil de organisatie talent juist behouden. Een lastig snijvlak voor de functie van de HR-professional. Niet alleen moeten zijn competenties op dit snijvlak helder zijn,  maar ook moet naar de functiebehoefte van de  organisatie worden gekeken. Zit die meer op het organisatorische vlak (HR-management) of op het gebied van verandermanagement (organisatieadviseur)? En welke competentie of specialisme volgt daar dan uit? Volgens het artikel De meest gewilde HR-functies van dit moment is het voor de HR-professional die verder wil in zijn carrière of voor het bestuur dat een gespecialiseerde gesprekspartner zoekt, goed om hierover na te denken zeker omdat er juist aan bepaalde functiedelen een grote behoefte is. 

Een mooie mogelijkheid om de HR-professional in 2013 te ontwikkelen en te specialiseren om te zorgen dus hij een volwaardige bedrijfskundige gesprekspartner is. En voor de HR-professional zelf om aan te tonen dat juist hij het talent is dat de organisatie nodig heeft.

Bronnen:
www.personeelslog.nl
www.personeelsnet.nl