HR onvoldoende betrokken bij Lean

Zaltbommel, 9 oktober 2013 – HR is slechts ten delen betrokken bij leantrajecten. 70 procent van de Nederlandse managers geeft aan dat HR niet of slechts bij onderdelen van leantrajecten betrokken is. Dit is opmerkelijk omdat het falen van lean in 1 op de 3 gevallen wordt toegeschreven gebrek aan aandacht voor het menselijke aspect van lean. Dit constateert ISBW Opleiding & Training op basis van haar onderzoek naar de status van lean in Nederlandse organisaties.

36 procent van de respondenten geeft aan dat HR op dit moment alleen wordt ingeschakeld als er zich in het leantraject problemen met medewerkers voordoen.16 procent stelt vast dat HR alleen wordt geraadpleegd voor advies en 18 procent alleen bij de daadwerkelijke uitrol. Slechts 30 procent geeft aan dat HR betrokken is bij alle stappen in het leantraject.

Over wat de rol van HR bij lean zou moeten zijn, zijn de meningen verdeeld. Een kwart vindt dat HR alleen bij de invoering betrokken moet zijn en een kwart vindt dat HR juist betrokken moet zijn bij de borging van lean in de organisatie. 28 procent vindt dat de rol van HR bij lean op basis van de behoefte per afdeling bepaald moet worden. 6 procent vindt de rol van HR bij lean in het geheel niet van belang.

Jos Kesseleer, innovatiemanager bij ISBW: “Het is vrij opmerkelijk dat managers in Nederland aangeven dat HR geen duidelijke rol speelt bij lean en dat HR die rol in hun ogen ook niet hoeft te spelen. Het menselijke aspect bij lean is juist erg belangrijk, zeker gezien het feit dat uit ons onderzoek blijkt dat onvoldoende aandacht voor medewerkers vaak het falen van lean veroorzaakt. In deze gevallen zou HR zich juist als partner van het lijnmanagement kunnen opstellen om die aandacht voor het menselijke aspect te faciliteren. Het gebrek aan behoefte aan betrokkenheid van HR in deze trajecten laat zien dat HR zich onvoldoende presenteert als cruciale schakel in het succes van lean. Gebrek aan kennis over lean en handvatten om die positie op te eisen kunnen daarvan de oorzaak zijn.”

Wilt u meer weten over Lean Management? Schrijf u dan in voor één van de Lean Management opleiding van ISBW Opleiding & Training:

  • Lean Management
  • Masterclass Lean Management
  • Post-HBO Masterclass Lean in Zorg & Welzijn
  • Lean Sensei