Hoe vol is het glas: mannen vs vrouwen

(Door Monique Lueb)

Nu we met z’n allen een jaar of zes Nieuw aan het Werken zijn, wordt het tijd eens te checken hoe het staat met de tevredenheid van de medewerkers hieromtrent. Daarvoor heb ik de infographic van Factor 4 Index onder de loep genomen. Hierin wordt de beleving van Het Nieuwe Werken in kaart gebracht en worden de verschillen tussen mannen en vrouwen belicht.

Snel en slim werken

Mannen blijken in de praktijk ontevredener te zijn dan vrouwen over het snel en slim kunnen vinden van informatie. Waar mannen aangeven zaken moeilijk te kunnen vinden in de hoeveelheid aan informatie, weten vrouwen vaak wel in welke map of submap iets staat. In nieuwe technologieën staat het thema 'zoeken en vinden' de laatste jaren duidelijk op de kaart. Het gebruiksgemak van bijvoorbeeld Windows en Office is met sprongen vooruit gegaan nu je je niet meer hoeft af te vragen waar de informatie staat, maar je het gewoon makkelijk en snel kunt vinden.

Altijd en overal toegang tot netwerk en systemen

Wanneer een organisatie zijn medewerkers de ruimte geeft om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken, vervaagt daarmee automatisch de oude scheidslijn tussen werk en privé. Medewerkers kunnen zo hun leven inrichten op een manier die aansluit bij hun levenssituatie; ze kunnen werken op een plek die past bij de klus die geklaard moet worden.

Bij de mannen is volgens de Factor 4 Index infographic het glas een stuk voller over het altijd en overal kunnen werken dan bij de vrouwen. Vrouwen hebben nog steeds vaker dan mannen zorgtaken die op een bepaald moment of een bepaalde plek moeten gebeuren. Hun agenda laat minder ruimte en daardoor stellen zij wellicht hogere eisen aan 'altijd en overal'. Alhoewel je door het inzetten van bijvoorbeeld Office 365 prima vanuit de speeltuin nog even een offerte kunt aanpassen en verzenden, is dit bij veel organisaties nog niet zo ingericht.

Door plaats- en tijdonafhankelijk werken, hebben medewerkers wel vaker het gevoel dat ze altijd met hun werk bezig zijn. Het gebruik van smartphones bevordert het gevoel van altijd en overal bereikbaar te moeten zijn. We weten allemaal dat structurele blootstelling aan stress overspannenheid en eventueel een burn-out in de hand kan werken. Los van de negatieve persoonlijke effecten daarvan, kan dat voor de organisatie natuurlijk ook consequenties hebben. Denk aan vervanging, re-integratie en een afnemende kwaliteit van het opgeleverde werk in de aanloopperiode. Redenen genoeg om medewerkers te begeleiden in het vinden van een gezonde 'work/life balance' en om ze te leren hun tijd te temmen!

Openlijk en eerlijk communiceren en directe omgang

Om Het Nieuwe Werken te laten floreren heb je sociale cohesie in je organisatie nodig. Voordat een medewerker toekomt aan slimmer en efficiënter werken en het uitnutten van z'n volle potentieel, heeft hij een vangnet nodig waarbinnen sociaal contact is en hij zekerheid en vertrouwen ervaart (denk aan de piramide van Maslow). Die sociale cohesie wordt per definitie onder druk gezet door Het Nieuwe Werken. Mensen zien elkaar nou eenmaal minder op gezette tijden waardoor het kan gebeuren dat collega's niet meer op de hoogte zijn van het wel en wee (zowel zakelijk als privé) van elkaar.

Het glas van de mannen is over de omgang met elkaar voller dan dat van de vrouwen. De vrouwen geven aan dat er wel wat meer gecommuniceerd mag worden. En volgens mij bedoelen ze dan niet 'communiceren tegen', maar 'in gesprek gaan met'. Dat gaat over gepaste feedback geven, twijfels en kritiek bespreekbaar maken en zelfreflectie. Steeds vaker kunnen we techniek inzetten om ook op afstand goed met elkaar te communiceren (denk aan videovergaderen met  Lync en Yammer). Maar hoe goed het online communiceren ook werkt, face to face contact blijft nog steeds nodig.

Meet hoe vol jouw glas is.