Het effect van doelstellingen

Goalsetting of het stellen van doelen is een van de meest populaire motivatietechnieken om de prestaties te bevorderen. De heersende ideeën met betrekking tot het stellen van doelen zijn onder andere ‘doelen moeten zo specifiek mogelijk worden geformuleerd`, ‘doelen moeten uitdagend zijn`, ‘om een einddoel te bereiken dient er gebruik te worden gemaakt van tussendoelen’ en ‘er moet feedback plaatsvinden over de ontwikkeling in relatie tot het bereiken van de doelen’. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre onder andere deze heersende ideeën gelden bij sportprestaties. Elke opvatting met betrekking tot doelstelling wordt besproken aan de hand van meerdere wetenschappelijke publicaties. Moeten doelen daadwerkelijk uitdagend zijn om tot betere prestaties te leiden? Of moeten ze vooral haalbaar zijn om sporters te motiveren? Heeft het toevoegen van tussendoelen wel nut? En wat is de rol van feedback? In het artikel wordt een antwoord gegeven op deze vragen.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.