Het brein van jongens en meisjes

Naar aanleiding van de uitslagen van hersenonderzoek zijn in de Verenigde Staten en Canada op veel scholen de jongens van de meisjes gescheiden. Ze hebben aparte jongens- en meisjesafdelingen.

Op basis van dit feit zou je denken dat er grote verschillen zijn gevonden in de hersenen van jongens en meisjes. Zou het beter zijn om het onderwijs te verdelen in een jongens- en meisjesbenadering?

Vreugdenhil beschrijft in zijn artikel dat er echter nog te weinig bekend is over de verschillen tussen de breinen van jongens en meisjes om harde conclusies te kunnen trekken. Op het gebied van neurowetenschappen en dan met name over dit specifieke onderwerp, worden veel tegenstrijdige opvattingen gevonden. Vastgestelde “feiten” worden door een ander onderzoek weerlegd en het is ook niet altijd duidelijk hoe gevonden conclusies precies moeten worden geïnterpreteerd.

Bovendien speelt het nature-nurture-debat een grote rol in dit specifieke onderwerp. De nature-aanhangers schrijven verschillen tussen jongens en meisjes toe aan genen. “Dit is nu eenmaal al in de baarmoeder vastgelegd”. De nurture-aanhangers benoemen echter de rol van de omgeving van de (opgroeiende) kinderen. Beide kampen zijn in het bezit van wetenschappelijke onderzoeken die hun standpunten kunnen bevestigen.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.

Gerelateerd:
Functionele en structurele verschillen tussen de hersenen van mannen en vrouwen