Groeimodel Ansoff

Het groeimodel van Ansoff wordt vooral in economische voorspoedige tijden gebruikt. Door een betere economie zullen consumenten meer besteden en zal de productiviteit van de bedrijven toenemen. Het is niet altijd zo dat de onderneming dan gewoon dezelfde producten kan gaan maken in een grotere hoeveelheid. Het is raadzaam om in zo’n groeisituatie te bekijken op welke wijze de onderneming mee kan groeien met de markt. Het groeimodel van Ansoff geeft een viertal groeisituaties waar de onderneming in terecht kan komen. Op basis van twee vectoren, te weten product en markt, ontstaat een matrix met vier groeistrategieën: Marktpenetratie, Marktontwikkeling, productontwikkeling en Diversificatie. Bedrijven kunnen via de groeistrategieën van Ansoff komen tot meer omzet en winst.

Het model biedt de onderneming een overwogen keuze voor een bepaalde groeistrategie. Risicomijdende ondernemingen kunnen het beste geen diversificatie toepassen en wellicht uitsluitend bij marktpenetratie blijven. Ondernemingen met een grote R&D-afdeling zullen veel doen aan productontwikkeling, terwijl ondernemingen met een uitstekende marketing- en verkoopstaf meer aan marktontwikkeling zullen doen.