GPS voor ondernemingen

Het GPS voor ondernemers is een methodiek die de onderlinge ideeën met elkaar deelt en deze verder uitwerkt. De onderneming gaat op basis van de trends die in de branche spelen ideeën genereren hoe via producten, processen of werkwijzen op deze trends ingespeeld kan worden. Dit wordt gedaan in groepen van twaalf personen aan tafels waarop een rond bord is geplaatst. De medewerkers werken in tweetallen per onderwerp en na vijftien minuten wordt het bord gedraaid zodat de ideeën rouleren tussen de deelnemers. Nadat alle onderwerpen zijn geweest worden alle ideeën geselecteerd waar de groep mee verder wil werken. Op deze wijze vindt dus vernieuwing plaats via kruisbestuiving.

Door het draaien van het bord zijn alle deelnemers betrokken bij het genereren van de ideeën bij trends die belangrijk zijn voor de onderneming. Hierdoor ontstaat tevens een kruisbestuiving waardoor de toepassing van de ideeën veel realistischer wordt. Gebruik van het bord en de facilitator biedt structuur zodat de sessie ook resultaat oplevert.