GGZ traint kinderen tegen depressie

Kinderen van ouders die een depressie hebben, lopen een groter risico om er zelf ook een te krijgen. GGZ Friesland en Accare, het universitair centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Groningen, starten een project om dit te voorkomen.

Volksziekte nummer één, dat is misschien wat boud gesteld. Maar depressies komen wel heel vaak voor, zegt psychiater Sybolt Okke de Vries van GGZ Friesland. 10 tot 20 procent van de bevolking krijgt er mee te maken. "En het is een aandoening die je functioneren erg verstoort."

Slapeloosheid, vermoeidheid, concentratieproblemen en negatieve gedachten: symptomen als deze  kunnen er toe leiden dat werk en sociale activiteiten verwaarloosd raken. De ziekte heeft ook zijn weerslag op anderen. Kinderen kunnen erg lijden onder de depressie van een ouder. Zij lopen een verhoogd risico zelf ook klachten te krijgen. Om dat te voorkomen starten GGZ Friesland en Accare, het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen, nog dit jaar met een preventieproject. "Kinderen zijn heel veerkrachtig", zegt De Vries. Ze krijgen niet per definitie problemen als ze een depressieve ouder hebben. Maar zeker bij jongeren die twee depressieve ouders hebben moet je wel heel alert zijn op symptomen, benadrukt hij.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.