Gantt Chart

De Gantt Chart is de zeer inzichtelijke grafische weergave van de activiteiten die in een planning uitgevoerd moeten worden. De Gantt Chart bestaat uit twee delen. Het eerste deel is tekstueel en cijfermatig en het tweede deel is grafisch. In het eerste deel wordt weergegeven welke activiteit het betreft, wanneer deze activiteit dient te beginnen, wanneer de activiteit gereed moet zijn, hoeveel uren er aan gewerkt wordt en hoeveel uren er al besteed zijn. Ditzelfde met betrekking tot de kosten. In het tweede deel van de Gantt Chart wordt weergegeven welke activiteiten er zijn, welke afhankelijkheden deze hebben en in hoeverre de activiteiten voltooid zijn.

De Gantt Chart geeft een grafisch overzicht van de activiteiten in een project en biedt daarmee direct inzicht in de status van een project met betrekking tot de doorlooptijd, de afhankelijkheden en de vorderingen. De Gantt Chart wordt ondersteund door Projectplanningssoftware door de complexe berekeningen en afhankelijkheden tegen elkaar af te zetten en zo ‘what-if’-analyses te maken.