Facilitaire Dienstverlening

In deze tekst staat de betekenis van facilitaire dienstverlening en van facilitair management voor de organisatie centraal.

Facilitaire diensten bieden facilitaire producten en diensten aan, aan medewerkers binnen organisaties of als commerciële dienst aan externe organisaties. Producten zijn doorgaans materieel en tastbaar; diensten zijn meestal immaterieel, maar wel zichtbaar. Facilitaire diensten zijn nodig om mensen met middelen en diensten zo te helpen, dat deze de hun opgedragen taken doelmatiger en doeltreffender kunnen uitvoeren.

Download pdf-bestand voor volledig artikel