Effectieve Communicatie

Er zijn verschillende soorten gesprekken waarin effectieve communicatie van belang is. Voorbeelden die in deze tekst worden behandeld zijn: 

  • Slechtnieuwsgesprekken

  • Onderhandelingsgesprek

  • Klachtenbehandeling

  • Voorlichtingsgesprek

  • Vergaderingen

Elk soort gesprek vraagt weer een andere manier van communiceren. In deze tekst krijg je voor elk soort gesprek tips om dit tot een goed einde te brengen.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.