Diamond Porter

Het Diamond-model wordt gebruikt wanneer een onderneming wil vaststellen of er een goed uitgangspunt is om te gaan internationaliseren. Het model heeft een viertal aspecten op basis waarmee de onderneming haar concurrentiepositie in eigen land kan bepalen. Dit zijn de aspecten Economische orde, Productiefactoren, Vraag en Netwerk. Naast deze vier aspecten zijn er twee variabelen die tevens invloed uit kunnen oefenen op deze concurrentiepositie van de onderneming: Overheid en Kans.

Het resultaat is inzicht in de situatie in het thuisland, dat dient als basis voor internationale activiteiten. Deze dient stabiel en sterk te zijn. Op basis van het model kan de onderneming vaststellen of er voldoende basis is om met acceptabele risico’s te gaan internationaliseren.