Deming cirkel

Elk proces bestaat uit een aantal aspecten die tezamen het resultaat op moeten leveren. Deze aspecten zijn input, activiteiten, output, controle aan norm en bijsturing. Het belangrijkste hierbij is dat de output (het resultaat) moet voldoen aan de normen die er gesteld zijn. Wanneer dit niet zo is moet er bijgestuurd worden of, bij uitzondering, moet de norm aangepast worden. Dit is een regelkringprincipe dat bewaakt dat de resultaten ook daadwerkelijk behaald worden. De Deming cirkel ofwel de PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act) is een van de meest gebruikte regelkringprincipes.

Het resultaat van gebruik van dit model is een planmatige continue verbeterslag voor de onderneming in het realiseren van de gestelde doelen, in een kortere tijd en met een hogere kwaliteit.