De rol van de projectleider

Het is goed om rollen en taken van elkaar te onderscheiden. Als we spreken over taken bedoelen we wat iemand doet, welk `product' hij aflevert, bij rollen hebben we het over hoe hij dat doet, hoe hij in zijn omgeving opereert.

De projectleider wordt vaak gezien als een soort duizendpoot . Hij is overal verantwoordelijk voor en moet veelal een vrijwel onmogelijke taak vervullen met een voortdurend gebrek aan mensen en middelen.
Als de projectleider zijn rol op een zinvolle wijze wil invullen moet hij vermijden die duizendpoot te zijn. Dat betekent dat hij in staat moet zijn om andere mensen voor zich te laten werken en juist dat brengt de projectleider in een aantal verschillende rollen. Tegenover een teamlid dat met een probleem zit reageert hij anders dan tegenover een opdrachtgever die niet weet wat hij wil. Tegenover een onderaannemer die zich niet aan zijn afspraken houdt weer anders dan tegenover een buurtbewoner die klachten heeft over geluidsoverlast.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.