CRM en orderverwerking

Customer Relationship Management (CRM) is een verzamelnaam voor een reeks processen en systemen die het beheren van de relatie met de klant tot doel hebben.

Het hebben van goede klantrelaties is voor een organisatie van levensbelang, tevreden klanten blijven immers klant en verspreiden positieve reclame wat mogelijk voor nieuwe klanten zorgt.
Om een overzicht te houden over de activiteiten die moeten worden gedaan om met de klanten in contact te blijven wordt gebruik gemaakt van een klantinformatiesysteem. Wanneer je als organisatie meer klanten nodig hebt kan er een adressenbestand worden gekocht. 

De computer wordt steeds vaker en steeds uitgebreider ingezet om de interactie tussen een organisatie en zijn markt systematisch vast te leggen. Dit voorkomt dat vele kostbare informatie over de behoeften en achtergrond van de klant verloren gaat. Het klantinformatiesysteem plant zo nodig ook follow-up afspraken in, registreert respons op een bepaalde commerciële activiteit, kan selecties maken in het adressenbestand, het opstellen van orders standaardiseren, klanten een omzetprognose meegeven en nog meer informatie bieden voor het zo goed mogelijk opbouwen en onderhouden van klantrelaties.

Download pdf-bestand voor volledig artikel.